Konferencja Upowszechniająca Ocenianie Kształtujące

        Dnia 29 maja 2024 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lini odbyła się Konferencja Upowszechniająca Ocenianie Kształtujące. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Zastępca Wójta Gminy Linia - pani Beata Noculak, Asystent Szkoły z CEO - pani Aneta Kotlenga, Przewodnicząca Rady Rodziców - pani Katarzyna Siembida oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół z terenu gminy Linia oraz szkół partnerskich i zainteresowanych ocenianiem kształtującym.
         Dyrektor ZSP w Lini – pani Barbara Klebba dokonała uroczystego otwarcia konferencji. Przywitała gości i zapoznała ich z programem wydarzenia. Następnie głos zabrała pani Aneta Kotlenga, która przybliżyła zebranym ideę oceniania kształtującego.

Uczestnicy spotkania: poznali założenia oceniania kształtującego i jego strategie, obserwowali lekcje: edukacji polonistycznej i matematycznej w kl. 3, matematyki w kl. 6, biologii w kl. 5, języka polskiego w kl.4, omówili ww. zajęcia, dzieląc się swoimi wrażeniami. 
         W drugiej części spotkania zaprezentowano drogę, którą pokonali nauczyciele ZSP w Lini, aby wdrożyć ocenianie kształtujące na swoich lekcjach. Podczas przerw można było obejrzeć wystawę zeszytów oraz pomocy okejowych wykorzystywanych na zajęciach. Na zakończenie pani Aneta Kotlenga wręczyła Dyrektorowi ZSP w Lini – pani Barbarze Klebba certyfikat SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ (świadectwo jakości nauczania i uczenia się).
      Organizatorzy, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły serdecznie dziękują wszystkim gościom za przybycie i aktywny udział w konferencji. Wspólnie spędzony czas pozwolił na nawiązanie dobrych relacji oraz dialog o nowoczesnej edukacji. 

 
Ważne: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Polityka Prywatności