II WOJWÓDZKI KONKURS WIEDZY O EKOLOGII I OCHRONIE ŚRODOWISKA

ZAPROSZENIE
 
        Kierujemy do Państwa zaproszenie do wzięcia udziału w II Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o ekologii i ochronie środowiska pod hasłem Ekologia lasu. Tym konkursem chcielibyśmy umożliwić uczniom udział w pozytywnej rywalizacji, w rozwijaniu swoich zainteresowań oraz kształtowaniu wrażliwości i szacunku do przyrody, promowaniu zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu.
 
Życzymy pomyślności w przygotowaniu uczniów do II edycji konkursu.
 

 
harmonogram

 
 

 
Literatura konkursowa:

1.    Poznać i zrozumieć las. Różnorodność biologiczna, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych,
Warszawa 2016 – artykuł:

       1)    Jak rozumieć termin „różnorodność biologiczna”, str. 4-5.
       2)    Las jako przykład ekosystemu o dużej różnorodności gatunkowej, str. 8-9.

2.    Poznać i zrozumieć las. Na początek ekologia, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych,
Warszawa 2015 – artykuły:

       1)    Co to jest las?, str.4-5,
       2)    Życie lasu, str.18-19, 
       3)    Gospodarowanie zgodnie z naturą, str. 22-23,
       4)    Zagrożenia, str. 26-27.

3.    Poznać i zrozumieć las. O ścinaniu drzew, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych,
Warszawa 2015 – artykuły: 

       1)    Drewno – surowiec doskonały, str. 6-7, 
       2)    Świątki, Skrzypce i Zapałki ..., str. 8-9.

4.    Poznać i zrozumieć las. Ludzie i las, Warszawa 2015  – artykuły: 
       1)    Ogień okrywa las żałobą, str.8-9, 
       2)    Lepiej zapobiegać niż gasić, str. 10-11.

5.    Poznać i zrozumieć las. Lasy i zmiany klimatu, Warszawa 2016  – artykuły: 
       1)    Globalne ocieplenie, str. 6-7, 
       2)    Skutki zmian klimatu na świecie, str.8-9, 
       3)    Rola leśnictwa w łagodzeniu zmian klimatycznych, str. 18-19.

6.    Inga Szwedler, Zbigniew Nawara – Rośliny – spotkania z przyrodą, Wydawnictwo Multico,
Warszawa 2007, 2021.
 

Wybrane gatunki: Brzoza brodawkowata, Buk zwyczajny, Cis pospolity, Dąb szypułkowy, Dąb bezszypułkowy, Grab zwyczajny, Jałowiec pospolity, Jemioła pospolita, Jesion wyniosły, Jodła pospolita, Modrzew europejski, Sosna kosa, Sosna limba,  Sosna zwyczajna, Świerk pospolity, Topola osika, Wiąz polny.

7.    Centrum Informacyjne Lasów Państwowych – artykuł Zasoby leśne https://www.lasy.gov.pl/pl/nasza-praca/zasoby-lesne  

8.    Centrum Informacyjne Lasów Państwowych – broszura Dla lasu dla ludzi, Warszawa 2020,

9.    Centrum Informacyjne Lasów Państwowych – Las dobre sąsiedztwo

10.   Centrum Informacyjne Lasów Państwowych – Tego nie wiesz o drzewach, Warszawa 2012, str.: 46–47, 63, 71, 75, 83, 91, 111.
Ważne: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Polityka Prywatności