Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

 
Na stronie naszej szkoły umieszczamy ulotkę (do wydruku) dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do uczniów i ich rodziców.  Uczniowie ostatnich klas znajdą w niej szczegółowo opisane zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów, punktację, a także niezbędne dane kontaktowe.
Ministerstwo edukacji od wielu miesięcy podejmuje szereg działań zmierzających do tego, aby rekrutacja do szkół przebiegła bez problemów. W tym celu Zespół do spraw wdrażania drugiego etapu reformy edukacji, powołany przez Ministra Edukacji Narodowej, na bieżąco analizuje sytuację. Pytania związane z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 już od kilku miesięcy można kierować na adres: rekrutacja@men.gov.pl. MEN przygotowało kampanię informacyjną dotyczącą rekrutacji, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum. Na specjalnie przygotowanej stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, terminy egzaminów, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Do szkół trafił już plakat o rekrutacji, a w kuratoriach oświaty działają punkty konsultacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w danym województwie. Lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow. W maju br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do rodziców uczniów, którzy w czerwcu 2019 roku ukończą naukę w szkole podstawowej i gimnazjum.

Klikając linki poniżej można zapoznać się z dokumentami. 
 - Szanowni Rodzice Uczniów SP i G
 - Plakat_rekrutacja 
 - ULOTKA_REKRUTACJA
- REKRUTACJA - INFORMACJE NA STRONIE KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU


LINK NA STRONIE POWIATU LĘBORSKIEGO
https://www.powiat-lebork.com/starostwo/wydzialy/edukacji-i-spraw-spolecznych/aktualnosci-6/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych-na-rok-szkolny-20192020/

LINK NA STRONIE BIP POWIATU LĘBORSKIEGO
https://powiatleborski.bip.gov.pl/oswiata/rekrutacja-do-szkol-ponadgimnazjalnych-2019-2020.html

 

LINK DO INFORMATORA O SZKOŁACH I KIERUNKACH DO KTÓRYCH PROWADZONY BĘDZIE NABÓR NA ROK 2019/20

https://www.powiat-lebork.com/aktualnosci-3/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020/
plakat_rekrutacja
 

Ważne: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Polityka Prywatności